DEBABE UDAL EUSKALTEGIKO LAN-POLTSA

 

ONARTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

1. 72.501.672.Z
2. 34.095.683.T
3. 78.904.907.A
4. 34.102.596.J
5. 72.455.224.A
6. 72.478.530.X
7. 72.582.798.L
8. 72.693.028.X
9. 16.064.091.V
10. 44.146.418.B
11. 15.380.998.R
12. 72.526.437.P
13. 72.461.585.Q
14. 30.609.627.P
15. 15.987.721.F
16. 44.330.656.L
17. 72.462.376.W
18. 72.313.649.Q
19. 44.173.810.X
20. 44.172.495.I
21. 15.380.853.V
22. 72.500.220.B
23. 15.387.388.C
24. 15.349.821.N
25. 44.332.624.D
26. 15.386.758.B
27. 15.386.547.F
28. 72.579.672.K
29. 15.958.544.V
30. 44.343.674.L
31. 30.592.888.J
32. 44.555.105.B
33. 44.174.319.J
34. 11.911.780.B
35. 44.148.750.C
36. 44.330.550.M
37. 16.066.156.N
38. 44.571.355.T
39. 44.568.178.C
40. 44.554.834.Q
41. 72.541.507.J

BAZTERTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

1. 44.349.986.Y
(C2 agiriaren salbuespena gauzatzeko ziurtagiria, dagokion unibertsitateak emandakoa, falta da).

2. 78.946.713.H
(Merezimenduak egiaztatuko dituzten jatorrizko agiriak edo konpultsatutako kopiak aurkeztu behar dira).

Elgoibarren, 2017ko irailaren 7an