Matrikula zabalik Matrícula abierta

Matrikulazio epea irailaren 3tik 21era Plazo de matrícula del 3 al 21 de septiembre

09:30 – 13:00 / 16:30 – 20:00

AURREZ AURREKO IKASTAROAK ETA AUTOIKASKUNTZA CURSOS PRESENCIALES y AUTOAPRENDIZAJE

HABE eta IVAPen titulu ofizial guztiak prestatzeko aukera Preparación de todos los títulos oficiales de HABE e IVAP

ETORKINENTZAKO IKASTARO BEREZIAK (AISA) CURSOS ESPECÍFICOS PARA INMIGRANTES (AISA)

TALDE BEREZIAK ESKOLA-UMEEN GURASOENTZAT CURSOS PARA PADRES Y MADRES (En horario escolar)